Nâng cao năng lực thống kê ngành khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày 24/9/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo: “Nâng cao năng lực thống kê ngành khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”. Tham dự Hội thảo có đại diện Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; đại diện Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên, Đại học Thái Nguyên; các sở, ngành, địa phương; các tổ chức khoa học và công nghệ; các trường đại học, cao đẳng; các doanh nghiệp khoa học và công nghệ; các cơ quan báo chí, truyền thông đến dự và đưa tin hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Hoàng Đức Vỹ – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ – Chủ trì Hội thảo nhấn mạnh: Thống kê ngành khoa học và công nghệ là nhiệm vụ cấp thiết, là một trong những công cụ dùng đánh giá hoạt động khoa học và công nghệ để làm cơ sở cho việc hoạch định các chính sách liên quan để phát triển khoa học và công nghệ và phát triển kinh tế – xã hội. Tuy nhiên, hiện nay công tác thống kê ngành khoa học và công nghệ còn nhiều hạn chế, bất cập, cần thiết phải đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thống kê ngành khoa học và công nghệ trong thời gian tới.

Ông Hoàng Đức Vỹ – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu khai mạc hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe các nội dung tham luận có liên quan như: Đánh giá tác động của hoạt động KH&CN đến sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Thái Nguyên thông qua các chỉ tiêu thống kê; Các chỉ tiêu thống kê KH&CN trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; Giải pháp nâng cao tỷ trọng đóng góp của hoạt động KH&CN thông qua tính toán tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) của tỉnh Thái Nguyên; Công tác thống kê KH&CN tại Đại học Thái Nguyên; Công tác thống kê KH&CN tại tỉnh Thái Nguyên – Hiện trạng và định hướng.

Các ý kiến trao đổi thảo luận tại Hội thảo đã chỉ ra những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác thống kê KH&CN, qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của công tác thống kê KH&CN đối với chính quyền các cấp, các ngành. Trên cơ sở đó, tăng cường sự phối hợp giữa các ngành trong việc triển khai hoạt động thống kê KH&CN trên địa bàn tỉnh đạt chất lượng, hiệu quả hơn./.

Nguồn tin: Thu Hường – Phòng Quản lý chuyên ngành