Hội thảo khoa học đánh giá kết quả, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện

Sáng ngày 4/12/2019 Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội thảo đánh giá hoạt động KH&CN cấp huyện năm 2019, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện. Đồng chí Đinh Bộ Sơn – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có đại diện phòng kinh tế và kinh tế hạ tầng của các huyện, thành phố, thị xã.

Đồng chí Đinh Bộ Sơn – Phó Giám đốc Sở KH&CN phát biểu tại Hội thảo

 Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Đinh Bộ Sơn – Phó Giám đốc Sở đánh giá cao vai trò của hoạt động khoa học công nghệ cấp huyện. Năm 2019, hoạt động quản lý nhà nước về KH&CN cấp huyện đã được các địa phương quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện và đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

Các đại biểu tham gia Hội thảo đã trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai các hoạt động KH&CN tại cơ sở như: Công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; hoạt động quản lý, khai thác và phát triển các đặc sản của địa phương được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; đặt hàng các đề tài, dự án KH&CN để giải quyết các vấn đề bức xúc của địa phương; hoạt động của Hội đồng tư vấn KH&CN và cán bộ thực hiện công tác quản lý nhà nước về KH&CN của địa phương…

Để tiếp tục đẩy mạnh hoạt động KH&CN cơ sở, đồng chí Đinh Bộ Sơn–Phó Giám đốc Sở KH&CN đề nghị các địa phương trong thời gian tới tập trung thực hiện một số nội dung: Tiếp tục kiện toàn hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về KH&CN cấp cơ sở; xây dựng kế hoạch hoạt động KH&CN đáp ứng yêu cầu thực tế tại địa phương; nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và nhân dân về vai trò của KH&CN trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội; nghiên cứu, triển khai các tiến bộ KH&CN để khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Nguồn tin: Việt Hưng – Phòng QL KH&CN Cơ Sở