HỘI ĐỒNG TƯ VẤN KH&CN ĐỐI VỚI CÔNG NGHỆ LÒ QUAY NHIỆT ĐIỆN

Ngày 06/12/2019, Sở Khoa học & Công nghệ tổ chức họpHội đồng Tư vấn Khoa học và công nghệ đối với công nghệ lò quay nhiệt điện thuộc Dự án đầu tư Nhà máy xử lý rác thải xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên của công ty cổ phần Môi trường Việt Xuân Mới.
Đại diện chủ đầu tư báo cáo những công nghệ áp dụng trong dự án

Tại cuộc họp, đại diện chủ đầu tư đã giới thiệu thông tin về dự án, đặc biệt là cáccông nghệ dự kiến đầu tư của dự án như: Lò đốt chất thải công nghiệp sử dụng công nghệ lò đốt Stocker-Rotay; Hệ thống xử lý nước thải áp dụng công nghệ hóa lý kết hợp xử lý sinh học; Hệ thống tái chế dầu sử dụng công nghệ chưng cất phân đoạn. Mục tiêu của việc ứng dụng công nghệ trong dự án nhằm xử lý và tiêu hủy rác thải công nghiệp không độc hại, rác thải công nghiệp độc hại; xử lý nước thải công nghiệp; tái chế phế liệu dầu, nhựa, nhôm.

Các thành viên trong hội đồng đã thảo luận, phân tích và cho ý kiến đối với các công nghệ của dự án; sự tác động tới môi trường của dự án và phương án ứng phó khi hệ thống gặp sự cố. Hội đồng nhất trí đánh giá về tính khả thi và hiệu quả kinh tế; Xác định công nghệ áp dụng trong dự án đầu tư là phù hợp với tỉnh Thái Nguyên.

Nguồn tin: Thế Bằng – Trung tâm PT KH&CN