Hội đồng KH&CN đánh giá nghệm thu đề tài cấp tỉnh

Chiều ngày 29/11/2019, Sở KH&CN tổ chức họp Hội đồng KHCN tỉnh đánh giá nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu, biên soạn Lịch sử ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 1945-2015”. Đồng chí Phạm Thị Hiền – Phó Giám đốc Sở KH&CN – Phó Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Đề tài “Nghiên cứu, biên soạn Lịch sử ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 1945-2015” được phê duyệt tại quyết định số 1376/QĐ-UBND ngày 22/5/2018, đơn vị chủ trì thực hiện là Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên. Sau  18 tháng triển khai thực hiện, Ban chủ nhiệm đề tài đã tiến hành điều tra thu thập thông tin tại các kho lưu trữ của Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Thư viện tỉnh, các phòng lưu trữ của các huyện, thành, thị; phỏng vấn các nhân chứng lịch sử…tại tỉnh Thái Nguyên; đã hoàn thành được bản Dự thảo cuốn Lịch sử ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 1945-2015.

Hội đồng KHCN cấp tỉnh đánh giá nghiệm thu đề tài của Sở Giáo dục và Đào tạo

Kết quả nghiên cứu của đề tài là một tư liệu khoa học quan trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử của ngành Giáo dục và Đào tạo; góp phần phục vụ công tác nghiên cứu, tra cứu, tìm hiểu những thông tin về truyền thống lịch sử của ngành Giáo dục và Đào tạo cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và bạn đọc trong cả nước. Đề tài được đánh giá nghiệm thu xếp loại Giỏi.

Nguồn tin: Nguyễn Dung – Phòng Quản lý Khoa học