Home Tin tức

Tin tức

Bồi dưỡng kiến thức về Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO...

Ngày 26/10, tại tỉnh Thái Nguyên, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Sở Nội Vụ tổ chức Lớp bồi dưỡng...

Hướng dẫn duy trì, cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng TCVN ISO...

Từ ngày 14-16/8, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh...

Đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng...

Từ ngày 20-21/10/2016, Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Thái Nguyên phối hợp với Viện Năng suất Việt Nam tổ...

Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên áp dụng Hệ thống tài liệu nội bộ...

Ngày 20/9/2018, Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 538/QĐ-BDT về việc ban hành và áp dụng Hệ thống...

Cơ quan hành chính ‘lợi đôi đường’ khi áp dụng TCVN ISO 9001:2015

Ngày 6/4, tại TP.HCM, Tổng cục TCĐLCL đã tổ chức hội thảo: 'Triển khai công văn 419/BKHCNTĐC về lộ trình chuyển đổi áp dụng...

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là gì?

Sơ lược về Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 Tiêu chuẩn mới ISO 9001:2015 thay thế tiêu chuẩn ISO 9001:2008 là bước đột phá của tổ chức...

Bài đăng mới nhất